Посета Центру за рибарство и примењену хидробиологију “Мали Дунав“

Огледно добро “Радмиловац“ Пољопривредног факултета Универзитета у Београду

Овај заједнички излет обезбедили смо новцем прикупљеним на Шеширијади/Вашаријади. Сви смо му се радовали. Овим излетом заокружили смо тему Жива природа из света око нас.

Advertisements