У сфери разредне наставе

Наташе Симуновић

О мени

Наташа Симуновић

Професор разредне наставе у ОШ “Ђура Даничић“ у Београду.

Специјалиста образовне технологије.

______________________________________________________

Коауторство:

 • Игролико учење путем рачунара“, Наташа Симуновић, БиљанаНедић, ОКЦ Бор
 • Природа и друштво 3 – Приручник за трећи разред основне школе“,  Наташа Симуновић, Драгана Аничић, Андријана Шикл Ерски, Марина  Мунитлак, Нови Логос, Београд 2016.
 • Природа и друштво 4 – Приручник за четврти разред основне школе“,  Наташа Симуновић, Биљана Ћулафић, Нови Логос, Београд 2016.

Награде:

 • друга награда на националном конкурсу Креативна  школа, 2011.
 • трећа награда на националном конкурсу Дигитални час 2, 2011/2012, у категорији предмета математика, рачунарство, информатика и техничко образовање
 • трећа награда на националном конкурсу Дигитални час 2016/2017.
 • друга награда на националном конкурсу Дигитални час 2017/2018.

Тренер/предавач:

Рецензија:

 • Чари стварања 4 – уџбеник за ликовну културу за 4.разред  основне школе, аутора Снежане Ђорђевић, издавачке куће Драганић, април 2006, Београд
 • Природа и друштво – уџбеник за трећи разред основне школе, Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски (2015), Нови Логос
 • Природа и друштво – радна свеска за трећи разред основне школе, Марина Мунитлак, Андријана Шикл Ерски, Албина Холод (2015), Нови Логос

Објављени радови:

Стручно усавршавање:

 • Ванучионичке активности у дигиталном окружењу, 8 сати
 •  Похађање тренинга за водитеље Програма стручног усавршавања за достизање oсновног нивоа дигиталних компетенција
 • Супервизор на завршном испиту 2014, 2015, 2016. и 2017. године.
 • Утицај школе на подизање васпитне функције породице, 2017, 8 бодова
 • Зашто психодрама као метод и приступ у раду са децом, 2017.
 • Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду, 2016, 12 бодова
 • Школа модерације онлајн семинара, 16 сати, Образовно-креативни центар Бор, 2016.
 • Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2016 – 8 бодова
 • Трансакциона анализа – основни сертификат, септембар 2013, Нови Сад – 60 сати
 • Настава у облаку, Образовно-креативни центар Бор, 2014- 24 сата
 • Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави (летња школа), Заједница која учи “Сазнање“, 2014 – 7 дана
 • Teaching Character And Creating Positive Classroom, Coursera
 • Играти, певати, стварати плесом, Факултет за спорт и физичко васпитање, 2014, Ниш – 16 сати
 • На путу кроз време, Удружење наставника Доситеј Обрадовић“, Беoград 2014 – 16 сати
 • Да код учитеља свако учи радосно и лако,  Београд, 2-4.9.2011 – 24 сата
 • Менса НТЦ систем учења – развој креативног и  функционалног размишљања и ефикасног учења, Београд, август 2011, 20 сати
 • Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима, јун 2011 – 20 сати
 • Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и  осавремењавању методологије рада у основној школи, Београд, 6.2.2011 – 8 сати
 • Електронско учење и инструкциони дизајн, Ниш, од  15.2. до 4.4.2010 – 20 сати
 • Менаџмент у образовању – како управљати новом  школом I,ЗУОВ и ФОН, Београд, од 13.7. до 13.9.2010 – 24 сата
 • Настава српског језика у првом разреду основне  школе применом уџбеничког комплета Почетница за српски језик, Београд,  27.8.2008 – 7 сати
 • Читањем и писањем до критичког мишљења, Београд  2005/2006- 90 сати
 • Умеће комуницирања,Учитељски факултет, Београд,  2006.
 • Обука сертификатора за употребу ISSA педагошких  стандарда, Београд, 2005/2006 – 24 сата
 • Корак по корак , модули 1,2,3,4 и 5,  Београд,Нови Сад, Крагујевац, од 2004. до 2006 – 90 сати
 • Програм за унапређивање саобраћајног образовања  учитеља београдских основних школа, Београд, 2003- 8 сати

Остало

Advertisements
%d bloggers like this: