Читамо и пишемо наученим словима

Читамо и пишемо научена слова – провера
Презентације

Читамо и пишемо научена слова

Гласови и слова Зз, Цц, Чч и Ћћ

Гласови и слова д, к, б и в

Гласови и слова Дд и Кк

Гласови и слова Гг, Пп

Advertisements