Mедаље

Неке од наших медаљица у првом разреду.

Обој по жељи. 🙂

  • Подстицање ученика/подизање мотивације за учење.
  • Изградња карактера ученика.
  • Стварање позитивне климе у групи.
  • Јачање самопоуздања.
  • Самоактуализација ученика.
Advertisements