Игра поверења – радионица

Поверење, тајне… 

Развијање емоционалних компетенција ученика

Advertisements

Mедаље

Неке од наших медаљица у првом разреду.

Обој по жељи. 🙂

  • Подстицање ученика/подизање мотивације за учење.
  • Изградња карактера ученика.
  • Стварање позитивне климе у групи.
  • Јачање самопоуздања.
  • Самоактуализација ученика.

Приредба за крај школске године

Поводом краја првог разреда, 7.6.2018. организовали смо приредбу за родитеље, баке, браћу, сестре – пријатеље. Учествовали су сви ученици одељења. Ученици су играли, певали, глумили и рецитовали своје и песме познатих песника. Показали су само делић онога што су научили у првом разреду.

 

Једнодневни излет

Манастир Хопово – Змајев музеј – Петроварадин – Иришки Венац

У манастиру смо плели венчиће од зелене траве.
Пробали смо дуд из Чика Јовиног дворишта. Чика Јова Змај је волео крушке. Стајали смо под његовом крушком. Видели смо његов радни сто и рукописе.
На Петроварадинској тврђави смо се сликали, цењкали; куповали сувенире, дрангулије и сладолед. На Иришком Венцу смо се изиграли као људи.

Радионица за родитеље

Однос ученика према школским обавезама и успех у школи

Литература: Утицај школе на подизање васпитне функције породице (програм стручног усавршавања за наставнике)