Провере знања

Читамо и пишемо научена слова – српски језик

Бројеви од 1 до 5. Упоређивање бројева. Редни бројеви – математика

Насеља. Дан. Седмица -свет око нас

Advertisements

Препознавање птица по песми

           Слушамо птичију песму и препознајемо птице нашег краја.

             голуб гривнаш

woodpigeon

                                      сеница                                        

blue-tit

    црни кос

bird

            црноглава грмуша    

blackcup

зеба

chaffinch

   звиждак

chiffchaff

Активност је осмишљена у сарадњи са Жељком Станимировићем, оринтологом.

Опсервације птица

Опсервација 25.1.2017. Примећене су птице: 2 сенице, 2 врапца покућара и 7 голубова. Погледајте листу.

сеница

Све је више птичица око наше хранилице. 🙂 

Опсервација 31.1.2017. Примећене су птице: 3 голуба, 1 врана, 1 сврака, 4 сенице, 15 врабаца покућара и једна неидентификована птица певачица (могуће црноглава траварка). Погледајте листу. 

Споменик природе “ Бајфордова шума“

ОШ “Ђура Даничић“ налази се на територији општине Вождовац, на којој се налази и Бањичка шума, позната и као Бајфордова шума. Шума је листопадна. Најчешће врсте дрвећа су: храст лужњак, јасенолисни јавор и сребролисни јавор. На шумском тлу расте дивље цвеће, као што су зечја стопа, љубичица, жутоцветна јагода, лучац, мртва коприва и друге. Постоји велика разноврсност птица, због којих је Бањичка шума проглашена Спомеником природе и заштићена законом. Најчешће птице гнездарице су славуј, црноглава грмуша, велика сеница, сврака, сива врана, кос, голуб гривнаш и велики шарени детлић. Од сисара, ту можемо срести  јежа, кртицу, неколико врста ровчица, разни слепе мишеве, веверице, шумске мишеве и жутогрле мишеве, али и ласице. Највеће заслуге за стављање шуме под заштиту припадају Тимотију Џону Бајфорду, сценарисити и редитељу али и оринтологу и страственом посматрачу птица. Бајфрод је у периоду од 1986. до 1989. године проучавао и посматрао птице на овом простору и на основу тога предложио да се шума стави под заштиту. Бањичка шума  је богата и маховином. Ту се налази 28 врста маховине, која има велику улогу у одржавању екосистема.

Бањичка шума – споменик природе оринтолошког карактера

Бањичка шума је лети права оаза свежине, која захваљујући својој микроклими, омогућава посетиоцима предах од летњих врућина.

Литература:

Опсервација птица

Направили смо нове хранилице, јер старих није било после викенда, на дрвету. Ове су се потпуно стопиле са околином, па мање привлаче пажњу. Провидне су и баш су занимљиве. Унутра је ољуштен сунцокрет.

Отпочели смо опсервацију. Приметили смо да све више птичица долази на хранилице. Приметили смо и то да се птице разликују по боји перја, иако су сличног облика и величине.

Спремили смо и сликовите листе птица, које смо одштампали и пластифицирали. Настављамо са посматрањем птица, с тим што ћемо сада да радимо и на препознавању врста. Посматраћемо птице и упоређивати  их са онима, које се налазе на припремљеним сликовитим листама. Након тога, у плану је да се пређе на прикупљање и бележење података до којих се дошло на основу малих опсервација.

На полеђини наших листи је свака врста описана речима. Листе смо пронашли у приручнику Лиге оринтолога Србије “Птице Србије и подручја од међународног значаја“, Драгана Симића и Слободана Пузовића, до кога смо дошли захваљујући сарадњи са птичарима Београда.